คำว่า ' ฮวบ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า drastically
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : rapidly; suddenly; swiftly
ตัวอย่างประโยค : เมื่ออิรักเข้ายึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น
ความหมายภาษาไทย : อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ