คำว่า ' ฮวน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า alien
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : foreigner
รากศัพท์ : (จีน)
ความหมายภาษาไทย : คำที่จีนใช้เรียกคนต่างชาติ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ