คำว่า ' ฮวงซุ้ย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cemetery
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : graveyard
คำที่คล้ายกัน : หลุมฝังศพ, ฮวงจุ๊ย
รากศัพท์ : (จีน)
หน่วยนับ : แห่ง, ที่
ตัวอย่างประโยค : คราวใดที่รำลึกถึงคู่ชีวิต ซิ้มก็จะไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย พร้อมกับกราบไหว้อยู่เป็นประจำ
ความหมายภาษาไทย : ที่บรรจุศพของชาวจีน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ