คำว่า ' ไอศุริยสมบัติ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า king's property
ความหมายภาษาไทย : สมบัติแห่งพระราชาธิบดี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ