คำว่า ' ฮกเกี้ยน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Hokkien
ตัวอย่างประโยค : คนฮกเกี้ยนในมาเลเซียนิยมทำธุรกิจร้านขายของเบ็ดเตล็ด
ความหมายภาษาไทย : ชาวจีนในมณฑลฮกเกี้ยนของประเทศจีน, ชาวจีนที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลฮกเกี้ยน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ