คำว่า ' อาตมทาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า self-sacrifice
คำที่คล้ายกัน : เสียสละ
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : การสละตัวเอง, การพลีตัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ