คำว่า ' อ้อยอิ่ง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hesitate
คำที่คล้ายกัน : ร่ำไร, ยืดยาด
ตัวอย่างประโยค : อย่ามัวอ้อยอิ่งอยู่เลย เสียเวลาไปมากแล้ว
ความหมายภาษาไทย : ทำเชื่องช้าเหมือนไม่เต็มใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ