คำว่า ' อัชฌาสัย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า politeness
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : courteousness
คำที่คล้ายกัน : กิริยาดี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ