คำว่า ' อักโข ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า plentiful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : many; considerable
คำที่คล้ายกัน : มาก
ตัวอย่างประโยค : งานวิจัยต้องการทุนรอนอักโขอยู่ ดังนั้นรัฐควรจัดหาทุนรอนมาส่งเสริมทางด้านนี้มากๆ
ความหมายภาษาไทย : มาก, หลาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ