คำว่า ' อีหลุยฉุยแฉก ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า extravagantly
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : prodigally; profligately; wastefully; lavishly
คำที่คล้ายกัน : อีลุ่ยฉุยแฉก, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย
คำตรงกันข้าม : มัธยัถส์, ประหยัด
ตัวอย่างประโยค : แม่เสียใจที่ลูกใช้เงินอีหลุยฉุยแฉกแบบนี้
ความหมายภาษาไทย : ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ