คำว่า ' อุก 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dare
ความหมายภาษาไทย : หักหาญด้วยพลการ, บังอาจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ