คำว่า ' ตกกระไดพลอยโจน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า confess
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : follow through after a false step
รากศัพท์ : (สำนวน)
ตัวอย่างประโยค : เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ
ความหมายภาษาไทย : จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ