คำว่า ' อารัมภบท ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า preface
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : introduction; foreword
คำที่คล้ายกัน : อารัมภกถา, คำปรารภ, คำเริ่มต้น, คำนำ, บทนำ
ตัวอย่างประโยค : หนังสือพิมพ์บางฉบับขี้เหนียวเหลือเกิน เรื่องดนตรีนี่ไปลงหน้าบันเทิงเพียงขึ้นอารัมภบทก็หมดที่จะเขียนแล้ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ