คำว่า ' อิฏฐารมณ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า satisfaction
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : gratification
คำตรงกันข้าม : อนิฏฐารมณ์
ความหมายภาษาไทย : อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ