คำว่า ' อาสนะ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า seat
คำที่คล้ายกัน : อาสน์
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
หน่วยนับ : ผืน, ที่
ตัวอย่างประโยค : พระสมเด็จนางพญา ส.ก.ได้สร้างขึ้นตามแบบของพระพิมพ์นางพญาโดยทั่วไป คือ เป็นกรอบสามเหลี่ยม องค์พระพุทธปฏิมากรประทับนั่งบนอาสนะปางมารวิชัย
ความหมายภาษาไทย : ที่นั่ง, เครื่องปูรองนั่ง, (ใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณร)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ