คำว่า ' อาหารคาว ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า meat dish
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : meat diet
คำตรงกันข้าม : อาหารหวาน, ของหวาน
ตัวอย่างประโยค : อาหารคาวของไทยประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยวและเผ็ด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ