คำว่า ' หุ่นโชว์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dummy
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ