คำว่า ' สมาพันธ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า federation
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : confederation; confederacy
คำที่คล้ายกัน : สหพันธรัฐ
ความหมายภาษาไทย : รัฐหลายรัฐรวมกัน โดยให้มีรัฐบาลกลาง และให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะกิจการบางอย่างที่รัฐสมาชิกยินยอมมอบหมายให้เท่านั้น แต่รัฐหนึ่งๆ ยังตั้งทูตประจำชาติอื่นได้สำหรับกิจเฉพาะของตน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ