คำว่า ' สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า representative
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : member of the assembly; member of parliament; MP
คำที่คล้ายกัน : สมาชิกสภา
ตัวอย่างประโยค : เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้
ความหมายภาษาไทย : ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ