คำว่า ' สมมูล ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า equivalent
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : equal
ความหมายภาษาไทย : ที่มีค่าเท่าเทียมกัน, เสมอเหมือนกัน, เปลี่ยนแทนกันได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ