คำว่า ' สมภพ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า happening
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : occurrence
คำที่คล้ายกัน : การบังเกิด, การเกิด
รากศัพท์ : (บาลี)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ