คำว่า ' สกรู ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า screw
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
ความหมายภาษาไทย : มาตราวัดความยาวของผ้าเท่ากับ 1/4 ของหลา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ