คำว่า ' สกรู ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า screw
คำที่คล้ายกัน : ตะปูควง
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : ช่างไขสกรูที่ยึดการ์ดให้หลุดออก
ความหมายภาษาไทย : โลหะคล้ายตะปูมีลักษณะเป็นเกลียว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ