คำว่า ' โศภิต ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า beautiful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : pretty; charming; fair
คำที่คล้ายกัน : งาม, ดี, สวย, โศภา
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ