คำว่า ' ธงกำกับเส้น ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า linesman's flag
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ