คำว่า ' ใบแดง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า red card
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ