คำว่า ' ลูกโทษ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า penalty
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ