คำว่า ' ศรัณยู ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า defender
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : backer; patron; supporter; protector; guardian
หน่วยนับ : คน
ความหมายภาษาไทย : ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ