คำว่า ' ศรัณย์ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า supporting
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : ซึ่งเป็นที่พึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ