คำว่า ' ศร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า arrow
คำที่คล้ายกัน : ลูกศร, ลูกธนู, ลูกหน้าไม้
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
หน่วยนับ : เล่ม, ดอก
ความหมายภาษาไทย : อาวุธชนิดหนึ่งใช้ยิงด้วยกำลังสายให้ลัดลูกแล่นออกไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ