คำว่า ' ศร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bow
คำที่คล้ายกัน : คันศร, คันธนู
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
หน่วยนับ : คัน
ตัวอย่างประโยค : พระรามโก่งศรยิงยักษ์ตาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ