คำว่า ' ศงกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า doubt
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : suspicion
คำที่คล้ายกัน : ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์, ศังกา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ