คำว่า ' วางหน้า ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า assume one's face
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : assume one's airs; make face
คำที่คล้ายกัน : ตีหน้า, ตีสีหน้า
ตัวอย่างประโยค : เขาโดนเพื่อนๆ หัวเราะขบขันและล้อเลียน จนเขาวางหน้าไม่ถูก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ