คำว่า ' วกวน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า wind
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : meander; go round; circle; beat about the bush
คำที่คล้ายกัน : วนเวียน, วกไปวนมา, อ้อมค้อม
ตัวอย่างประโยค : ทางสายนี้วกวนจนฉันเวียนหัว มากี่ครั้งก็จำไม่ได้สักที
ความหมายภาษาไทย : ไม่ตรงไปตรงมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ