คำว่า ' เลขา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า writing
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : drawing; design; pattern
คำที่คล้ายกัน : ลาย, รอยเขียน, การเขียน
ตัวอย่างประโยค : พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาเพื่อชมเชยความเอาใจใส่ของนายกรัฐมนตรี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ