คำว่า ' ลักเล็กขโมยน้อย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pilfer
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : pinch; filch; steal
คำที่คล้ายกัน : ขโมย, ลัก, ฉกฉวย
ตัวอย่างประโยค : สามีเธอได้แต่ลักเล็กขโมยน้อยเอาของมีค่าของคนอื่นไปวันๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ