คำว่า ' หน้า ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า front
คำตรงกันข้าม : หลัง
ตัวอย่างประโยค : ต้นแขนของมนุษย์เปรียบเหมือนขาหน้าของสัตว์ ที่ต้องเคลื่อนไหวไปมาเสมอ
ความหมายภาษาไทย : ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหลัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ