คำว่า ' เวลา ' ( CONJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า when
ตัวอย่างประโยค : เวลางูเห่าตกใจหรือโกรธ มันจะยกหัวสูงขึ้นจากพ้นดิน แล้วแผ่แม่เบี้ยออก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ