คำว่า ' ล้อมกรอบ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า besiege
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : lay siege; mob
ตัวอย่างประโยค : ทหารล้อมกรอบผู้ก่อการร้ายให้ยอมจำนน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ