คำว่า ' ลงความเห็น ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า conclude
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : judge
คำที่คล้ายกัน : สรุป
ตัวอย่างประโยค : เพราะไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าหล่อนกระทำผิด อัยการสูงสุดจึงลงความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ