คำว่า ' ลงข่าว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า publish
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : print
ตัวอย่างประโยค : ข่าวคราวเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ในเอไอทีเกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ลงข่าวเรื่องไวรัสในมหาวิทยาลัยเฮบรูว์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ