คำว่า ' ลงกลอน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lock
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : latch; bolt
คำที่คล้ายกัน : ล็อค, ใส่กลอน
ตัวอย่างประโยค : คนกรุงเทพฯ เวลาออกจากบ้านพร้อมใจกันปิดประตู ใส่กุญแจ ลงกลอนรอบด้าน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ