คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า plant
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : grow
คำที่คล้ายกัน : ปลูก
ตัวอย่างประโยค : ชาวสวนลงกระท้อนที่สวนเอาไว้หลายต้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ