คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า whip
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : beat
คำที่คล้ายกัน : เฆี่ยน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ