คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า apply
ตัวอย่างประโยค : การหาอาหารด้วยการทอดแห ลงเบ็ด หรือใช้ไซ และลอบดักปลา เป็นงานของผู้ชาย
ความหมายภาษาไทย : เอาเครื่องมือจับสัตว์น้ำวาง ขึง หรือ ปัก เพื่อจับสัตว์น้ำ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ