คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า publish
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : print
ตัวอย่างประโยค : วารสารเซมิคอนดัคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ได้ลงบทความ แฟ้มCPU ซึ่งกล่าวถึงซีพียูเบอร์ต่างๆ
ความหมายภาษาไทย : ตีพิมพ์ออกเผยแพร่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ