คำว่า ' ลง ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า down
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : downward
ตัวอย่างประโยค : ถ้าเอามือเย็นๆ จุ่มลงไปในน้ำเย็น เราจะรู้สึกว่าน้ำอุ่น เพราะการรับรู้ของเรามีความคงที่
ความหมายภาษาไทย : อาการที่ไปสู่เบื้องต่ำ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ