คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า get down
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : get off; go down; descend; alight ( from airplane); dismount (horse)
คำตรงกันข้าม : ขึ้น
ตัวอย่างประโยค : พวกเราได้ลงไปเยี่ยมชมหลุมฝังพระศพยุวกษัตริย์ตุตังคาเมนต์
ความหมายภาษาไทย : ไปสู่พื้นดิน และพื้นอื่นๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ