คำว่า ' ลง ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า down
ตัวอย่างประโยค : ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ นั้นมีราคาถูกลง แต่กลับมีขีดความสามารถสูงขึ้น
ความหมายภาษาไทย : เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า มากกว่าเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ