คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า write down
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : take down; register
คำที่คล้ายกัน : จด
ตัวอย่างประโยค : เครื่องจักรลงบัญชีมีความสามารถด้านคำนวณ จึงสามารถใช้ลงบัญชีได้ โดยเครื่องจะทำการบวกยอดบัญชี และสามารถพิมพ์ผลบนสมุดบัญชี




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ